บริการของเรา
ขนส่งสินค้าจากจีน (ทางรถ)
ขนส่งสินค้าจากจีน (ทางเรือ)
วิธีการคิดค่าบริการเบื้องต้น
บริการเปิดร้านค้าออนไลน์
บริการรับทํากราฟิกสินค้า
บริการรับทําสติ๊กเกอร์
บริการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์และทำวีดีโอ
บริการรับทำวีซ่าทั่วโลก
บริการขนส่งเครื่องบิน-ทั่วโลก
อัตราค่าส่งทางรถ
อัตราค่าขนส่งคิดตามน้ำหนัก (KG)
น้ำหนัก ราคา
0.1 - 200 KG 45
200 - 599 KG 40
600 - 999 KG 38
100 - 1999 KG 35
2000 - 2000+ KG 30
อัตราค่าขนส่งคิดตามปริมาตร (CBM)
ขนาด (คิว) ราคา
0.01 - 0.99 CBM 9000
1.00 - 2.99 CBM 8000
3.00 - 4.99 CBM 7500
5.00 - 9.99 CBM 7000
10 - 10+ CBM 6800
อัตราค่าส่งทางเรือ
อัตราค่าขนส่งคิดตามน้ำหนัก (KG)
น้ำหนัก ราคา
0.1 - 200 KG 39
200 - 599 KG 35
600 - 999 KG 30
1000 - 1999 KG 29
2000 - 2000+ KG 28
อัตราค่าขนส่งคิดตามปริมาตร (CBM)
ขนาด (คิว) ราคา
0.01 - 0.99 CBM 5800
1.00 - 2.99 CBM 5700
3.00 - 4.99 CBM 5600
5.00 - 9.99 CBM 5500
10 - 10+ CBM 4500